ေျမယာသိမ္းဆည္မႈမ်ားေျဖရွင္းေရး ႀကိဳးနီစနစ္ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာ

သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမျပႆာေတြကိ္ု ေျဖရွင္းရာမွာ ကိုလိုနီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို အဆင့္ဆင့္တင္ျပတဲ႔ စနစ္ကို က်င့္သံုးေနတဲ႔အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေနတယ္လို႔ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို မေန႔က အစီရင္ခံလိုက္ပါတယ္။ Parliment 29012014ေျမသိမ္းယူထားတဲ႔ ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးမႈအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ၁၁ ဖြဲ႔ဟာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ အသီးသီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာေတြ ေပးပို႔ တင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ႔ အေျခအေနေတြကို တင္ျပလာတဲ့အေပၚ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီး ဒီအစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းတာ လုိ႔ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေတြ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတဲ႔အခါမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြက အႀကီးအကဲေတြ မလာဘဲ အဆံုးအျဖတ္မေပးႏိုင္တဲ႔ ၀န္ထမ္းငယ္ေတြကိုပဲ လႊတ္တဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးတာေတြရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေျခခံအဆင့္ကေန တိုင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီေတြဟာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိဘူးလို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္္ႀကီးဌာနက သိမ္းယူထားတဲ႔ ေျမေတြထဲက ဧက ၂ သိန္း ၁ ေထာင္က်ာ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ႔ၿပီး ၁ သိန္းခြဲေက်ာ္ကိုေတာ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြကို လႊဲေျပာင္းၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ပထမ ေလးလပတ္အစည္းအေ၀းကို တင္ျပတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တႏို္င္ငံလံုး စာရင္းခ်ဳပ္အရေတာ့ ဧက ေလးေသာင္းေျခာက္ေထာင္္ေက်ာ္ကိုပဲ ေတာင္သူဆီကို လႊဲေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံ အသံဖုိင္းဆင္ရန္

More News
Up