စေကာ့တလန္ လြတ္လပ္ေရးဆႏၵခံယူပဲြ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ စေကာ့တလန္၀န္ႀကီး ႏုတ္ထြက္မည္

စေကာ့တလန္ ၀န္ႀကီး အဲလက္စ္ ဆဲလမြန္
[caption id="attachment_65515" align="alignright" width="300"]စေကာ့တလန္ ၀န္ႀကီး အဲလက္စ္ ဆဲလမြန္ စေကာ့တလန္ ၀န္ႀကီး အဲလက္စ္ ဆဲလမြန္[/caption]စေကာ့တလန္မွာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ ႐ႈံးနိမ္သြားတဲ့ေနာက္ စေကာ့အမ်ဳးိသားေရး ၀ါဒီ အဲလက္စ္ ဆဲလမြန္က ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္လုိက္သလို စေကာ့တလန္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ကေနလည္း ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ စေကာ့ အမ်ဳးိသားပါတီ (အက္အန္ပီ) ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဆယ္လမြန္က သူ ႏုတ္ထြက္မယ့္ အေၾကာင္းကို ေသာၾကာေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာမွာ ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပတ့အခါ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စာရင္းတင္သြားတာကိုလညး္ လက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ခြဲထြက္ေရးကို မဲေပးတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကပဲ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပါ။ မဲေပးသူ ၃ ဒသမ ၆ သန္း ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ၈၅ ရာခုိုင္ႏႈန္းနဲ႔ စံခ်ိန္တင္အေရအတြက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up