စရိတ္နည္း Asia Zest ေလေၾကာင္းလိုင္း မနီလာ- ရန္ကုန္ ပ်ံသန္းမည္

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံကို အေျချပဳၿပီး မေလးရွား၊ တရုတ္၊ ထုိင္၀မ္နဲ႔ ကိုရီးယားအပါအ၀င္ ခရီးစဥ္ ၂၀ ကို ပ်ံသန္းေနတဲ့ စရိတ္နည္း Asia Zest ေလေၾကာင္းလိုင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ကို ပ်ံသန္းခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့ၿပီလို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္း အမႈေဆာင္အရာရွိ ဒီကင္ဗရာ ေျပာတာကို ကိုးကားၿပီး World News Report သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။ 1385918_765510326811944_1072802032_nျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္း လိုင္း ဘုတ္အဖဲြ႔က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာနဲ႔ ရန္ကုန္အၾကား ၁ ပတ္ ၃ ႀကိမ္ ပ်ံသန္းေျပးဆဲြဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳၿပီးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေျပးဆဲြမႈ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိလိမ့္မယ္လို႔လည္း ဒီကင္ဗရာက ေျပာပါတယ္။

More News
Up