ပါကစၥတန္တြင္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ လူ ၁၅၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး | DVB