ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၁၂ ႏိုင္ငံက စိတ္၀င္စား

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း စိတ္၀င္စားလႊာ တင္သြင္းထားသူ ေတြထဲက ျမန္မာ့မီးရထားက ေရြးခ်ယ္ထားသူေတြကို တင္ဒါ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ေဒၚလာ ၃ေသာင္းစီ ေပးသြင္းဖို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ MG_2159-copyျမန္မာ့မီးရထား က ေခၚယူတဲ့ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွား၊ အီတလီ၊ တရုတ္၊ ကာတာ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ပန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံက အဆုိျပဳလႊာ ၃၄ ေစာင္ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာ့မီးရထားက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီ အဆုိျပဳလႊာေတြထဲက တင္ဒါ ၿပိဳင္ခြင့္ရတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ေရြးခ်ယ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးၿပီမို႔ ေဒၚလာ ၃ေသာင္းစီ တင္သြင္းဖို႔ ႏိႈးေဆာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္တဲ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ တင္ဒါမေအာင္ခဲ့ရင္ အဲဒီ ေဒၚလာ ၃ ေသာင္းကို ျပန္ၿပီး ထုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမန္မာ့မီးရထားက ေၾကညာထားပါတယ္။

More News
Up