တုိင္၀မ္စားေသာက္ကုန္ ကုမၸဏီ ၁၉၀ ေက်ာ္ ညစ္ညမ္းဆီ အသုံးျပဳ

တုုိင္ဝမ္အာဏာပိုုင္ေတြဟာ ေဒသတြင္း ထိပ္တန္း ကုုန္အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္တဲ့ ခ်န္ဂြမ္း စက္ရံုုေတြက ထြက္တဲ့ ဝက္ဆီ ၁၃၇ တန္ကိုု သိမ္းဆည္းလိုုက္ၿပီး ညစ္ညမ္းဆီေတြကိုု သံုုးထားတဲ့ စားေသာက္ကုုန္အားလံုုးကိုု ေဒသတြင္းဆိုုင္ေတြေပၚကေန စတင္ဖယ္ရွားဖိုု႔ ဒီေန႔ အမိန္႔ထုုတ္လိုုက္ပါတယ္။ china-cooking-oil-0511_840_472_100တိုုင္ဝမ္စားေသာက္ကုုန္ ကုုမၸဏီ ၁၉၀ ေက်ာ္က ခ်န္ဂြမ္းဆီစက္ရံုုက ထုုတ္တဲ့ ဝက္ဆီေရာထားတဲ့ ဆီေတြကိုုသံုုးခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းရံႈနဲ႔ ပင္ေတာင္ၿမိဳ႕ သားေရ စက္ရံုုေတြကထြက္တဲ့ တိရစာၦန္အဆီေတြနဲ႔ မီးဖိုုေခ်ာင္အညစ္အေၾကးေတြက ရတဲ့ဆီေတြကိုု သံုုးၿပီး ျပန္လည္ သန္႔စင္ထားတဲ့ တန္ခ်ိန္ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဆီေတြကိုု ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ထိုုင္ဝမ္ရဲေတြက လူ ၆ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္သန္႔စင္ထားတဲ့ ညစ္ညမ္းဆီ ၂၄၂ တန္ကိုု ခ်န္ဂြမ္းကုုမၸဏီက ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ဝက္ဆီ ၇၈၂ တန္ ထုုတ္လုုပ္ရာမွာ ေရာေႏွာခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီေနာက္ တျခားထုုတ္လုုပ္သူအနည္းဆံုုး ၂၃၅ ခုုကိုု ျပန္ေရာင္းခဲ့တယ္လိုု႔ ထိုုင္ဝမ္ စားေသာက္ကုုန္နဲ႔ ေဆးဝါးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ဆိုုပါတယ္။ ဒါဟာ ျပန္လည္သန္႔စင္ထားတဲ့ ဆီေတြသံုုးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လတ္တေလာ ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္းျဖစ္မႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုုင္ဝမ္ စားသံုုးကုုန္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔တိုု႔ဟာ ညစ္ညမ္းဆီ သံုုးခဲ့တဲ့ လုုပ္ငန္းေတြကိုု စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က စတင္ေဖာ္ထုုတ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း ညစ္ညမ္းဆီေတြကိုု သံုုးခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံတဲ့ ကုုမၸဏီ အေရအတြက္ ၇၇ ခုုကေန ၁၉၀ ေက်ာ္ထိ တိုုးသြားပါတယ္။ ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေဒသခံစားသံုုးသူေတြ ထိတ္လန္႔ခဲ့ၾကၿပီး လူအမ်ားအျပားက ကုုန္တိုုက္ေတြနဲ႔ ဆိုုင္ေတြမွာ သူတိုု႔ ဝယ္ထားခဲ့တဲ့ ကုုန္စည္ေတြအတြက္ ေငြကိုု ျပန္ေတာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ တရုုတ္ျပည္မႀကီးကေတာ့ ခ်န္ဂြမ္းကုုမၸဏီထုုတ္ ကုုန္စည္ေတြကိုု ဘယ္ကုုမၸဏီကမွ ျပည္မႀကီးကိုု တင္သြင္းခဲ့တာ မရွိဘူးလိုု႔ ကနဦးစစ္ေဆးမႈ အၿပီးမွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

More News
Up