စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ ၉၇၅ က်ပ္၊ ၁ ယူရိုကို ၁၂၆၀ ဒသမ ၈၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၆ ဒသမ ၂၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၇၇၆ ဒသမ ၄၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၀ ဒသမ ၃၆ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ အကယ္ဒမီေရႊေစ်းကေတာ့ ၀ယ္ေစ်းက ၆၆၁၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၈၀၀ က်ပ္တိတိ ပိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကမၻာ့ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၆၃ ဒသမ ၈ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up