အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိ

(ဓာတ္ပံု- AFP)
[caption id="attachment_63791" align="alignright" width="300"] (ဓာတ္ပံု- AFP) (ဓာတ္ပံု- AFP)[/caption]အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရိန္ဒါ မိုဒီဟာ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း က်ဳိတိုမွာ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့့္သည္ အေနနဲ႔ လက္ခံႀကိဳဆုိတဲ့ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂ ေယာက္ဟာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပဖို႔ ရွိၿပီး လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥကို ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ အိႏၵိယက ဂ်ပန္ဆီက ႏ်ဴးကလီးယား ေလာင္စာအကူအညီနဲ႔ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

More News
Up