႐ုရွားေထာက္ပံ့ေရးယာဥ္မ်ား ခဲြထြက္ေရးေဒသကို ၀င္ေရာက္တာ က်ဴးေက်ာ္မႈဟု ယူကရိန္းအစိုးရ ေၾကညာ | DVB