ပါကစၥတန္တြင္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတာင္းဆုိ | DVB