A d v e r t i s e m e n t With Us

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြ ႏိုင္မယ္ (FUP ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေစာသန္းျမင့္)

ဦးေစာသန္းျမင့္
[caption id="attachment_56690" align="alignright" width="377"]ဦးေစာသန္းျမင့္ ဦးေစာသန္းျမင့္[/caption]လာမယ့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား ဖက္ဒေရးရွင္း (အန္ဘီအက္ဖ္) နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ FUP တို႔က တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရလိမ့္မယ္လို႔ FUP ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေစာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဒီ ပါတီ ၂ခုက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္က်င္းပမယ့္ရက္ ေၾကညာရင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အၿပီးသတ္ ေရြးမယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္း တူေနရင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးစားေပး ေရြးမယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ FUP ဒုဥကၠ႒ ဦးေစာသန္းျမင့္ကို ဒီဗီြဘီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up