ျမန္မာႏွင့္စစ္ေရး မပူးေပါင္းရန္ ဂၽြန္ကယ္္ရီကို ေတာင္းဆို | DVB