မိုးႀကီးၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံ ေျမၿပိဳႏိုင္ဟု မိုးေလ၀သ သတိေပး | DVB