A d v e r t i s e m e n t With Us

ေဟာင္ေကာင္အစိုုးရက ဒီမိုုကေရစီေရး ျပဳျပင္ခြင့္ျပဳရန္ တ႐ုတ္အစိုးရထံ တင္ျပ

ဒီမိုုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုု ခြင့္ျပဳဖိုု႔ ဆႏၵျပေနစဥ္
ေဟာင္ေကာင္အစိုုးရဟာ ဒီမိုုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုု ခြင့္ျပဳဖိုု႔ အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္ကိုု တရုုတ္ ဗဟိုုအစိုုးရကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က တရား၀င္ တင္ျပလိုုက္ပါတယ္။ [caption id="attachment_60357" align="alignright" width="300"]ဒီမိုုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုု ခြင့္ျပဳဖိုု႔ ဆႏၵျပေနစဥ္ ဒီမိုုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုု ခြင့္ျပဳဖိုု႔ ဆႏၵျပေနစဥ္[/caption]အျငင္းပြားဖြယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ လူထုုဆႏၵခံယူပြဲေတြ အၿပီးမွာ အခုုလိုု တရား၀င္ ခြင့္ေတာင္းလိုုက္တာပါ။ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြဟာ ၂၀၁၇ မွာ အာရွရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခ်က္အခ်ာ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ဒီမိုုကေရစီနည္းက် ေရြးဖိုု႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္ေနတယ္လိုု႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ လ်န္က်ိန္ယင္းကေတာ့ တိက်တဲ့ အဆိုုျပဳခ်က္ေတာ့ မကမ္းလွမ္း ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တရုုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းက ေရြးေကာက္ပြဲစီမံကိန္းကိုု အတည္ျပဳလိုုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္တည္း သူတိုု႔ကိုု မဲကေန ပိတ္ပင္လိုုက္မွာကိုု ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ ဒီမိုုကရက္ေတြက စိုုးရိမ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္းခြဲနီးပါး တင္သြင္းတဲ့ ဒီမိုုကေရစီေရး တိုုင္ပင္မႈေတြကိုု ၅ လၾကာ ေဆာင္ရြက္အၿပီးမွ အစီရင္ခံစာကိုု တရုုတ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာ္မတီကိုု တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ လတ္တေလာ လေတြအတြင္း ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ ဒီမုုိကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေပၚ အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္တိုု႔ရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈေတြ ျပင္းျပေနပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္မႈေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ စိုုးရိမ္မႈေတြလည္း ပိုုက်ယ္ျပန္႔လာေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဟာင္ေကာင္အတြက္ ဒီမိုုကေရစီစံႏႈန္းကိုုေတာ့ သူတိုု႔က ထုုတ္မေျပာခဲ့ဘဲ ၂၀၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ားျပည္သူ ယံုုၾကည္လက္ခံႏိုုင္မႈ ရွိဖိုု႔ကိုုသာ ဖိအားေပးေနခဲ့တာပါ။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up