သမၼတကို ဆႏၵျပသည့္ သတင္းသမား ၅၀ ေက်ာ္ကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ | DVB