ပုဂံကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ | DVB