A d v e r t i s e m e n t With Us

၃ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၂ သိန္းနီးပါး ဖန္တီးေပးႏုိင္ဟု ဆို

လိႈင္သာယာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတခု (ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ)
[caption id="attachment_32551" align="alignright" width="300"]လိႈင္သာယာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတခု (ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ) လိႈင္သာယာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတခု (ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ)[/caption] သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔သစ္ဟာ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပါင္း ၄၀၀ နီးပါး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂ သိန္းနီးပါး ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာ့သတင္းစဥ္ကေန ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ အစိုးရသက္တမ္း ပထမႏွစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ၅၀ နီးပါး ကေန အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဒုတိယႏွစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ၁၆၀ နီးပါးကေန အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၇၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ တတိယႏွစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးကေန အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၁ သိန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ နည္းပါးေသးတာေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ၃ သန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up