A d v e r t i s e m e n t With Us

၄ လအတြင္း အေႂကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ နီးပါး တိုးလာ

အခုႏွစ္ဆန္းကေန ေမလဆန္းအထိ ၄ လ အတြင္း ျပည္ပေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ နီးပါး တုိးလာတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံပါတယ္။ dollar1ေမ ၂၈ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အစီရင္ခံခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ ႏုိင္ငံျခားေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀.၃ ဘီလီလ်ံ ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပအေႂကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၅၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (ဂ်ိဳက္ကာ)ဆီက ေဒၚလာ သန္း ၆၂၀ ေက်ာ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၊ လယ္ဆည္၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပံုေငြကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ သန္း ရယူဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၆ သန္း ေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးဖို႔ လိုေနပါေသးတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up