တူရကီေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ေပါက္ကဲြမီးေလာင္၊ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး | DVB