အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ထမ္း ၂ ဦးကို ေကအိုင္ေအ ဖမ္းဆီး | DVB