အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပုံစံေျပာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပုိတုိးလာဟု အေမရိကန္ေျပာ

အၾကမ္းဖ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုုးရ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး သံအမတ္ႀကီး တီနာ ခိုင္ဒါေနာင္း
နယ္ေျမအႏွံ႔ကို ျဖန္႔ထုတ္ထားတဲ့ အယ္ေကဒါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ပံုုစံေျပာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ တိုးလာေနတယ္လို႔ အေမရိကန္အစိုးရက ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ [caption id="attachment_55824" align="alignleft" width="300"]အၾကမ္းဖ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုုးရ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး သံအမတ္ႀကီး တီနာ ခိုင္ဒါေနာင္း အၾကမ္းဖ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုုးရ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး သံအမတ္ႀကီး တီနာ ခိုင္ဒါေနာင္း[/caption]၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရုတ္တရုက္ ပံုစံေျပာင္းခဲ့တယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုုးရ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး သံအမတ္ႀကီး တီနာ ခိုင္ဒါေနာင္းက ေျပာပါတယ္။ အစိုးရက ေထာက္ပံ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ျဖန္႔ခ်ိမႈအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္းက အယ္ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္မႈအမာခံစခန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ႏွိမ္နင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အင္အားနည္းၿပီး မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ အယ္ေကဒါ အမာခံေတြက နယ္ေျမအႏွံ႔ကို ျဖန္႔ထြက္မႈေတြ တိုးလာခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ေဒသတြင္းနဲ႔ နယ္ပယ္တြင္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အာရံုစိုက္မႈပါ တိုးလာေစတယ္လို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ဆက္ေျပာပါတယ္။ ပိုၿပီးရန္လိုလာတဲ့ အယ္လ္ေကဒါနဲ႔ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အလားတူအုပ္စုေတြ ယီမင္၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္၊ အာဖရိက အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ဆိုမာလီတို႔မွာ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အယ္ေကဒါေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတိုု႔ကြန္ရက္အတြင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းဖို႔ အဖြဲ႔၀င္အုပ္စုေတြကို လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ႀကိဳးစားခဲ့တာကို ျမင္ရတယ္လို႔ သံအမတ္ႀကီး တီနာ ခိုင္ဒါေနာင္းက ေျပာပါတယ္။ “အယ္ေကဒါေခါင္းေဆာင္ အိုင္မန္ အယ္ဇာ၀ါဟိရီရဲ႕ ေဘးထြက္ဖ်က္ဆီးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို မလိုက္ဘဲ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ တိုးလာတာ သိသာထင္ရွားတယ္။ ယီမင္ေဆးရံု တိုက္ခိုက္မႈ၊ ကင္ညာကုန္တိုက္တြင္း မိသားစုေတြကို သတ္မႈနဲ႔ အီရတ္ ဘာသာေရးဘုရားဖူး အရပ္သားေတြကို တိုက္ခိုုက္မႈေတြက ဥပမာပဲ” လို႔ သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up