ယူကရိန္းအေရွ႕ဘက္ရွိ စစ္ဆင္ေရးစခန္းေတြကို ႐ုရွခဲြထြက္ေရးသမားေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ

႐ုရွအစိုုးရလိုုလားသူ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြဟာ ယူကရိန္းအေရွ႕ဘက္က စလာဗီယန္႔စ္ၿမိဳ႕ အဓိက စစ္ေဆးေရးစခန္းေတြကိုု ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲပါ။ Pro-Russian activists still controlဒန္ညက္စ္ၿမိဳ႕ကေန စလာဗီယန္႔စ္ၿမိဳ႕ကိုု သြားတဲ့လမ္းက စစ္ေဆးေရးစခန္း ၅ ခုုမွာ ၃ ခုုကိုု ႐ုရွလိုုလားသူေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ စလာဗီယန္႔စ္ၿမိဳ႕လယ္ကိုု ဦးတည္ထားတဲ့ လမ္းေတြကိုုေတာ့ ရုုရွလိုုလားသူေတြက အတားဆီးေတြ ပိုုၿပီး ခ်ထားပါတယ္။ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔က အသိမ္းခံထားရတဲ့ အစိုုးရလံုုျခံဳေရးဆိုုင္ရာ ရံုုးအျပင္ဘက္မွာေတာ့ လက္နက္ကိုုင္ မ်က္ႏွာဖံုုးစြပ္ စစ္သားေတြက ေစာင့္ၾကပ္ေနပါတယ္။ သိမ္းပိုုက္ခံ အေဆာက္အဦ ေတြရဲ႕ အျပင္မွာ တင့္ကားေတြနဲ႔ လက္နက္တပ္ထားတဲ့ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြ ပိုုၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ေနပါတယ္။ ႐ုရွလိုုလားသူ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတေယာက္ကေတာ့ အစိုုးရတပ္ေတြက စလာဗီယန္႔စ္မွာ စစ္ေဆးေရးစခန္း ထားတာပါ။ ဒီစစ္ေဆးေရးစခန္းေတြ အသိမ္းခံရတယ္ဆိုုတဲ့ တခ်ိဳ႕မီဒီယာေတြရဲ႕ စကားက အဓိပၸါယ္ကိုု မရွိဘူးလိုု႔ ေျပာပါတယ္။ အစိုုးရတပ္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စစ္ေဆးေရးစခန္းေတြကိေုုတာ့ စလာဗီယန္႔စ္ၿမိဳ႕ကေန ကီလိုုမီတာ ၂၀ ေလာက္ ေ၀းတဲ့ေနရာမွာ ျမင္ႏိုုင္ပါတယ္။ စစ္သားေတြက သူတိုု႔ကိုုယ္သူတိုု႔ ေဘးကင္းေစဖိုု႔ စစ္ေဆးေရးစခန္းေတြရဲ႕ ပတ္လည္ေနရာကိုု မိုုင္းေထာင္ထားပါတယ္။

//
More News
Up