ယူကရိန္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အေရွ႕ပိုင္းေဒခံေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈ ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု ဆို

ယူကရိန္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆနီ ရစင္ညက္

ယူကရိန္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆနီ ရစင္ညက္ က ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးမယ္လို႔ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းက ဒန္ညက္စ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

[caption id="attachment_54840" align="alignright" width="300"]ယူကရိန္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆနီ ရစင္ညက္ ယူကရိန္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆနီ ရစင္ညက္[/caption]

ယူကရိန္းအစိုးရအေနနဲ႔ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းေဒသခံေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြကိုပါ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳသေလာက္ လိုက္ေလ်ာေပးဖို႔အဆင္သင့္ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိယူကရိန္းၾကားျဖတ္အစိုးရက ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း ေဒသခံအစုိးရေတြကို ေဒသခံျပည္သူ ေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးေကာ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ကို ေပးထားၿပီး ေဒသခံအစိုးရေတြကို စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခြင့္အာဏာေတြကို တိုးေပးမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြကို ေလ်ာ့ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေဒသခံအစိုးရေတြမွာ အခြန္ဘ႑ာ တိုးတက္လာႏိုင္ၿပီး ေဒသခံလူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းေတြပါ ပိုရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

႐ုရွားဘာသာစကားကို ေဒသခံဘာသာစကားအျဖစ္ ဆက္ထားႏိုင္ၿပီး ေဒသခံလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ပိုအကာအကြယ္ေပးမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းက လူထုဆႏၵေတြကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလည္း ယူကရိန္းအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္လို႔လည္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္ထဲမွာလည္း ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းေဒသခံေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို မလုပ္ဖို႔နဲ႔ ေဒသခံအစိုးရ႐ံုးေတြကို သိမ္းပိုက္ထားတာေတြကိုလည္း ျပန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါ တယ္။

လံုၿခံဳေရးအာဏာပိုင္ေတြမွာလည္း အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ အစိုးရဌာနေတြကို သိမ္းပိုက္ထားတာေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျပန္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီး ဒီေန႔လည္း အခြင့္အေရးရွိေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းက ဒန္ညက္စ္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ေဒသခံေတြ က အစိုးရ႐ံုးဌာနေတြကို သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။

//
More News
Up