ပုဂံေဒသမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဂ်ိဳက္ကာ ကူမည္ | DVB