လူနာမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို တိုက္ခုိက္ေနဆဲဟု ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ | DVB