ရခုိင္မွာ တုိက္ခုိက္မႈ လူသားျခင္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ေပးေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္တခုလုံးကို တိုက္ခုိက္ဟု ကုလေျပာ

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အန္ဂ်ီအိုရုံးတခ်ဳိ႕ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - April Maung Maung)
ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြမွာ လူအုပ္ေတြက ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို တိုက္ခုိက္တာဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္က လူသားျခင္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ေပးေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္တခုလုံးကို တိုက္ခုိက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကုလသမဂၢရဲ႕ လူသားျခင္းစာနာမႈ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုံးရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ Renata Dessallien နဲ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စစ္ေတြက ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကေန အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ [caption id="attachment_53970" align="alignright" width="300"]မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အန္ဂ်ီအိုရုံးတခ်ဳိ႕ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - April Maung Maung) မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အန္ဂ်ီအိုရုံးတခ်ဳိ႕ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - April Maung Maung)[/caption]ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီး လူသားျခင္း စာနာမႈ အကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတာကို သေဘာတူညီခဲ့တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ အားလုံးေသာ လူအသိုင္းအ၀န္က ထိခုိက္လြယ္တဲ့ လူေတြကို အကူအညီျပန္ေပးတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ Renata Dessallienက ေျပာပါတယ္။ ဒီတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အကူအညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔က ၀န္ထမ္း ၁၇၀ ေလာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသလို လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ၁၂ခုေလာက္ ထိခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူေတြ ေ၀းလံတဲ့ ရြာနဲ႔ ရခုိင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေပးေနတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေတြ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေရးပါတယ္။ လူသားျခင္းေထာက္ပံမႈ အကူအညီေတြကို ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ စခန္းနဲ႔ ေ၀းလံေခါင္းဖ်ားတဲ့ ရြာေတြက ခံစားေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုလုိ ပူအိုက္တဲ့ရာသီမွာ အထူးသျဖင့္ ေပါက္ေတာက တခ်ိဳ႕ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္စခန္းက ေရရရွိႏုိင္တဲ့ အေျခအေနက စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္သလို ဒီဒုကၡသည္စခန္းေတြက ကေလး ၁ ေသာင္း ၅ ေထာင္ကလည္း စိတ္နဲ႔ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့ကို မရျဖစ္ေနၿပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ စစ္ေတြက ဒုကၡသည္စခန္းက ကေလး ၃၀၀ကိုလည္း ကုသမႈေတြ ရပ္တန္႔ထားရတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေရးပါတယ္။ လာမယ့္ ၂ ပတ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖန္႔ေ၀ဖို႔ အစားအစာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၃၀၀ နီးပါး လိုအပ္ေနၿပီး လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ့္သူေတြ မရွိရင္ စိန္ေခၚမႈ တခုျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ စစ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့အေျခအေနကို တုံ႔ျပန္ဖို႔ အတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အသင္းအဖြဲ႔တခ်ိဳ႕ ေစလႊတ္ခဲ့ေပမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ အနည္းငယ္ကပဲ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရခုိင္မွာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ျဖစ္ရပ္ ၄၀၀ ကို လစဥ္ ေဆးရုံေတြကို လြဲေျပာင္းေပးေနရသလို နယ္စည္းမတား ဆရာ၀န္မ်ား (MSF)အဖြဲ႕ကို တားျမစ္လုိက္တာဟာလည္း က်န္းမာေရး စနစ္အတြက္ ဆိုး၀ါးတဲ့သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။

//
More News
Up