သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္း မရွိဟု လ၀က ေျပာဆို

မတ္ ၃၀ မွာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ စာရင္းစစ္နဲ႔ စာရင္းေကာက္ေတြကို လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပ့ံေပးထားၿပီး အလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္း မရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေဖဘြတ္စ္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈ သင္တန္းကာလအတြင္း ယူအန္အက္ဖ္ပီေအမွ စာရင္းစစ္ ၁ ဦးကို ၆ ေသာင္း ၉ ေထာင္ ၅ ရာ ၂ ဆယ္ က်ပ္ (၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ စာရင္းေကာက္ ၁ ဦးကို ၆ ေသာင္း၂ ရာ က်ပ္ (၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Census2014စာရင္းေကာက္ယူသည္ကာလအတြင္း စာရင္းစစ္ ၁ ဦးကို တေန႔ ၆ ေထာင္က်ပ္၊ ၁၅ ရက္စာအတြက္ ၉ ေသာင္းနဲ႔ က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး စာရင္းေကာက္ ၁ ဦးကို တေန႔ ၅ ေထာင္ ၅ ရာ က်ပ္၊ ၁၄ ရက္စာအတြက္ ၇ ေသာင္း ၇ ေထာင္နဲ႔ က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ စာရင္းစစ္ ၁ ဦးကို တေန႔ ၄ ေထာင္က်ပ္၊ ၁၂ ရက္စာအတြက္ ၄ ေသာင္း ၈ ေထာင္၊ စာရင္းေကာက္ ၁ ဦးကို တေန႔ ၃ ေထာင္က်ပ္နဲ႔ ၁၄ ရက္စာ ၃ ေသာင္း ၆ ေထာင္က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံထားျခင္း လံုးဝ မရွိေၾကာင္း အသိေပးထားေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေဖဘြတ္စ္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ သိရပါတယ္။ အလွဴေငြေကာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၁၉၇၃နဲ႔ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေကာက္ယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up