သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ား ျဖန္႔ေဝ

သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ စာရင္းေကာက္ကြက္ ေျမပံုေပါင္း ၁ သိန္းကို ေခတ္မီ နည္းပညာသံုး ေျမပံုထုတ္စက္ႀကီးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီးကို ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေဖဘြတ္စ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Census2014 ေျမျပင္ကြင္းဆင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၾကမယ့္ စာရင္းစစ္နဲ႔ စာရင္းေကာက္မ်ားေတြဟာ တာဝန္က်ရာ စာရင္းေကာက္ကြက္ေတြမွာ ဒီေျမပုံေတြကုိ အသံုးျပဳၿပီး စာရင္းဇယားေတြ မထပ္မက်န္ အမွန္ရရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာပါ။ စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသအလိုက္ အိမ္ေျခေတြနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြကို အေသးစိတ္ ေရးဆြဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ကြက္ ေျမပံုေတြ ေရးဆြဲထုတ္လုပ္ရာမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိ လ၀ကဝန္ထမ္းေတြ အိမ္ေထာင္စုတစုခ်င္းအလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးဆြဲ ျပဳစုေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေျမပံုနဲ႔ စာရင္းဇယားေတြကို လ၀က၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နည္းပညာ ထုတ္လုပ္ေရးဌာနမွာ ဂ်ီအိုင္အက္စ္စနစ္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အသံုးျပဳ ေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ လ၀က၀န္ႀကီးဌာနမွာ ဝန္ထမ္း အေယာက္ ၄၀ ကုိ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္ေတြက ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခ်က္ရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုးနဲ႔ အေရးႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ တိက် မွန္ကန္ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုေတြ ထုတ္လုပ္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ၂ ႏွစ္နီးပါးမွ် အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မတ္ ၃၀ ရက္ကေန ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွာ ၁ ႀကိမ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up