ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁ ရက္တည္း ဥပေဒ ၃ ခု အတည္ျပဳ (ေမးျမန္းခ်က္)

ဦးေဖသန္း
ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္း ၃ခု အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတခုကိုေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ U Phya Thanျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒၾကမ္း၊ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို အတည္ျပဳလိုက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိုေတာ့ အတည္မျပဳလိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပေဒၾကမ္း ၃ ခု အတည္ျပဳလိုက္ႏိုင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တက္ခဲ့တဲ့ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္နဲ႔ ၁ လ ရွိခ်ိန္မွာ ဥပေဒေပါင္း ၈၄ ခု ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္း ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အသံဖိုင္ နားဆင္ရန္

//
More News
Up