ႏိုင္ငံသားကုိသာ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ဥပေဒျပင္

ယာယီသက္ေသခံႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြကို ပါတီေထာင္ခြင့္ မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံသားေတြကိုပဲ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ျပဳဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္၂/၂၀၁၀)ကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္ျပခဲ့တဲ့ထဲ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ national parlimentဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေကာ္မတီ၀င္ မေကြးတိုင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က “ဒီဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကေတာ့ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၄ မွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆုိတဲ့ စကားရပ္မွာ ျပင္ဆင္အစားထုိးဖုိ႔ သေဘာတူသင့္တယ္ဆုိၿပီး၊ ဒီဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံသားေတြသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကုိ လက္ခံသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳလုိက္တယ္။ ေနာက္တခုက ပါတီထူေထာင္လုိသူေတြရဲ႕ စာရင္းထဲမွာလည္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ တင္ျပရမယ္ဆုိတာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အႀကံျပဳတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ မူလဥပေဒထဲမွာ ယာယီသက္ေသခံႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြကို ပါတီေထာင္ခြင့္ ေပးထားတာမို႔ ျပင္ဖို႔ လုပ္ၾကတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးကလည္း ဒီအခ်က္ျပင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသား၊ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြမွာ ရွိရမယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီကေန တက္လာတဲ့သူေတြသာလွ်င္ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီကေန ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမယ္၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔၀င္၊ သမၼတ အကုန္လုံးေပါ့၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၊ အဲဒါေတြက ဘယ္ကလာလဲဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက လာတာပဲ။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ တုိင္းျပည္ဦးေဆာင္မႈက႑ေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကပဲ ရၾကမယ္။ တကယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္သူဟာ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ အာဏာက အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲေရာက္သြားမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိခိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆုိ ဒီလုိပဲ လုပ္ၾကတာပဲ။” ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး ၀ိုင္း၀န္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇ က ဦးေဌးဝင္း(ခ)ဦးဇာယာဒ္ေရာ္မံ တဦးပဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူေတြ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပန္တင္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန စာရင္းေတြအရ ျမန္မာျပည္ထဲ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ လူဦးေရ ၈ သိန္းခဲြ ရွိပါတယ္။

//
More News
Up