၂ ႏွစ္အတြင္း အခြန္ ၂ ဆ ေကာက္ရန္ လ်ာထား

လာမယ့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္က်ရင္ ၂၀၁၂ - ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေကာက္ခံရတဲ့ အခြန္ပမာဏထက္ ၂ ဆ တိုးၿပီး က်ပ္ေငြ ၅ ထရီလီယံ နီးပါး ေကာက္ခံဖို႔ လ်ာထားတယ္လို႔ အစိုးရက ထုတ္ျပန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

tax p၂၀၁၂ - ၁၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ခံရေငြ ၂ ဒႆမ ၇ ထရီလီယံ၀န္းက်င္ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အခြန္ကို ေခါင္းစဥ္ ၄ ခု ခဲြေကာက္ခံမွာ ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန က်ပ္ေငြ ၁ ဒႆမ ၆ ထရီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံ မယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ခုလို ၂ ႏွစ္အတြင္း အခြန္ ၂ ဆ ေကာက္ခံဖို႔ လ်ာထားေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းရင္ ဂ်ီဒီပီထဲ ပါ၀င္တဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားဟာ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိၿပီး အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။

ဒီလို အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ နည္းရတာဟာ အစိုးရမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွာပါ တာ၀န္မကင္းဘူးလို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ အစည္းအေ၀းအတြင္း လႊတ္ေတာ္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေသာင္းလြင္က ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up