ေပက်င္းအာဏာပိုင္ေတြ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္း

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ကာကြယ္တားဆီးေရးနဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒသစ္ေတြကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ 2013-634936017836402079-640ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစတဲ့ အလုပ္ရံု၊ စက္ရံုပိုင္ရွင္ေတြကို တိုးျမႇင့္ဒဏ္တပ္မွာျဖစ္ၿပီး ထပ္မံ က်ဴးလြန္သူေတြကို ဒဏ္ေငြရဲ့ ၂ ဆ၊ ၂ ဆ ဒဏ္တပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပီကင္းၿမိဳ့ေတာ္ ျမဴနီစပယ္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးေရး ဒုတိယအႀကီးအကဲ ရန္သ်င့္ရန္က ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရး အေရးေပၚဥပေဒအရ မလိုက္နာတဲ့သူေတြဟာ မူလက ဒဏ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၀၀ ကေန ၁၆၀၀၀ နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ယြမ္ေငြကို ေဆာင္ၾကရၿပီး အခု ဥပေဒသစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ကေန ၈ ေသာင္းေက်ာ္အထိ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္လို ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒဏ္ေငြ ႏွစ္ဆ ခ်မွတ္တဲ့စနစ္ကိုစတင္ က်င့္သံုးမွာျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ဳိးေဖာက္သူေတြဟာ ဥပမာ ယြမ္ေငြ ၁ သိန္းကေန၊ ၂ သိန္း၊ ၂သိန္းကေန ၄ သိန္း၊ ၄ သိန္းကေန ၈ သိန္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္သြားရမယ္လို႔ ေပက်င္းၿမိဳ့ေတာ္ ျမဴနီစပယ္ တရားေရးရာအႀကီးအကဲ လီယူ ဂ်န္းရုက ဆိုပါတယ္။ ဥပေဒသစ္ဟာ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီမွာ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြကို စတင္ၿပီး လွ်က္တပ်က္၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပက်င္းအာဏာပိုင္ေတြဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္တားဆီးေရး ၄ ႏွစ္တာ စီမံကိန္းအတြက္ ဥပေဒေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကတည္းက ေရးဆဲြခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ ျပဌာန္းဖို႔ ေပက်င္းတရားေရးဌာနက ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up