ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အခြင့္အေရး ပိုေပးရန္လို

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို အခြင့္အေရးေပးတဲ့ေနရာမွာ ျပည္ပ ပို႔ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးကို ရည္ရြယ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြကို အခြင့္အေရးပိုမိုေပးအပ္ဖို႔ လုိတယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူေတြ ၀င္ေရာက္လာဖို႔အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကို အခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

[caption id="attachment_47770" align="alignright" width="300"]သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္[/caption]

ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူေတြအေနနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ စတင္လည္ပတ္တဲ့ေန႔ကစျပီး ပထမ ၈ ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ဒုတိယ ၅ ႏွစ္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသက္သာခြင့္ နဲ႔ တတိယ ၅ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းမွရရိွတဲ့ အျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထားရိွျပီး ၁ ႏွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္း မွာ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆုိရင္ အဆိုပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ အျမတ္စြန္းေငြအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာခြင့္ ရရိွမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကို တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္းတြင္းမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ေပၚထြက္လာတာက တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးရံု  တခုတည္းနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပပို႔ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးက ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မယ္လုိ႔ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာတဲ့ေနရာမွာလည္း စနစ္တက်နဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔လိုတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကေနတဆင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အကြက္ခ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာက တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တြန္းအားတခုျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးအရာရိွ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးရက္အထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရိွတဲ့အနက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑အေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္သာရိွေၾကာင္း အစိုးရကထုတ္ျပန္တဲ့စာရင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

More News
Up