ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ က႑ ၇ ရပ္ကို ဦးစားေပးလုပ္မည္ဟု သမၼတေျပာ

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ စတင္ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဆင့္ကို တက္လွမ္းဖို႔ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္သလို က်န္ရွိတဲ့ ၂၆ လအတြင္းမွာ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳမယ့္က႑ ၇ ရပ္ကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။ u thein seinလွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သုံးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရး၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုလိုက္ တာပါ။ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲမွာ အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ myanmar development forumဒုတိယအဆင့္ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျပည္သူဗဟုိျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းလမ္းနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တုိးတက္မႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေနတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ေငြ တခုတည္းေပၚမွာသာ မွီခို အားထားလုပ္ေဆာင္တဲ့ အစဥ္အလာကေန အျခားေသာ ေငြေၾကး ဇာစ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီအေထာက္အပံ့၊ ေခ်းေငြႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ရယူအသုံးျပဳၿပီး က႑အလိုက္ ေဒသအလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” လုိ႔ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၄ - ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း အသားတင္ကုန္ထုတ္မႈတန္ဖိုး(ဂ်ီဒီပီ) ကို ၉ ဒႆမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ကို ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ သံတမန္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာက ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ကမၻ့ာဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်န္ယံုကင္မ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ စစ္ဘက္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ နယ္စပ္ေဒသ ပဋိပကၡမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုျပဳစနစ္မွ ေစ်းကြက္ဗဟိုျပဳ စီးပြားေရး စတဲ့ အဆင့္ ၃ ဆင့္ပါတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမွာ ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကမၻ့ာဘဏ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ ပမာဏရွိ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ပုဂၢလိက က႑ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမ်ား ျဖစ္သလို စြမ္းအင္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေတြမွာ အသုံးျပဳသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့အေနအထား မရွိသလို ေက်းရြာေတြမွာ ေရရရွိေရး၊ ေရတင္တာေတြကို လူအားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနရသလို ကေလးေတြက စာဖတ္ဖို႔ အတြက္ ဖေယာင္းတုိင္မီးနဲ႔ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး အတြက္ ထင္းမီးကို အသုံးျပဳေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္ဆန္လွေသာ္လည္း ျမန္မာ့ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ လြန္စြာ ေႏွးေကြးေနၿပီး ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈ သိပ္သည္း အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ အေျခအေနမ်ားလည္း သိရွိရပါတယ္” လုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓာတ္အားက႑တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံအထိ ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္သလို အစိုးရရဲ႕ က်န္းမာေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ နဲ႔ ၂၀ မွာလည္း ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ဖိုရမ္ကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ထိေရာက္မႈ ရွိေစမယ့္ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up