အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အသစ္ဆြဲ လႊတ္ေတာ္တင္

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အန္ဂ်ီအို အိုင္အန္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔အ ႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တင္လိုက္ပါၿပီ။ Parliment Jan 2013ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက တာ၀န္ယူ တင္သြင္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး အသစ္ေရးတင္တာပါလို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာပါတယ္။ “အန္ဂ်ီအိုေတြ အိုင္အန္ဂ်ီအိုေတြ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုး ျပင္လိုက္တဲ့ဟာေပါ့။ မူလဟာကို ျပန္ရုပ္သိမ္းၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးဟာကို အသစ္တင္သြင္းတဲ့ဟာကို စိစစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းတာျဖစ္ပါတယ္။” လႊတ္ေတာ္ထဲ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ရက္မွာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္း အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တင္ဖို႔လုပ္တုန္းက ျပည္တြင္းရွိ အသင္း အဖြဲ႔ေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Equal Myanmar ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက အခု လႊတ္ေတာ္တင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ လိုလားခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “အသင္းအဖဲြ႔ လိုလားသေလာက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒ နာမည္ကို ေျပာင္းသြားတယ္။ အရင္တုန္းက အသင္းအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဒါေပမယ့္ အခုက အသင္းအဖဲြ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဆိုၿပီး ေျပာင္းသြားတာ ေကာင္းတယ္။ ေနာက္တခုက ဒီေနရာမွာ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲခ်က္ကေတာ့ အရင္တုန္းက အသင္းအဖဲြ႔မွန္သမွ်က မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ရမယ္။ တကယ္လို႔ မတင္ဘူးဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ေရာ ေငြဒဏ္ေရာ ခ်မွတ္ေနရာကေန အခုဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆိုရင္ တင္စရာမလိုဘူး။ ေနာက္တခါ ဆႏၵရွိလို႔မွ တင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြ ပါ၀င္တာ အရင္ပထမဦးဆံုး မူၾကမ္းထက္စာရင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို တိုးတက္လာပါတယ္ခင္ဗ်။” အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီတႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ထဲ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳဖို႔ ရွိပါတယ္။

//
More News
Up