ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ထူေထာင္ခြင့္က်၊ ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္

ေဒါက္တာ ေအးေမာင္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီနဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဆိုတဲ့ အမည္သစ္နဲ႔ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

[caption id="attachment_34174" align="alignright" width="300"]ေဒါက်တာ ေအးေမာင် ေဒါက်တာ ေအးေမာင်[/caption]

ရခိုင္ပါတီရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

//
More News
Up