လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရသစ္ က်မ္းက်ိန္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြၾကား က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ လက္ရွိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔ကပဲ သက္တမ္းသစ္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကိုလည္း  အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ ရွိတ္ဟာစီနာကပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္ဦးေဆာင္ပါတယ္။ [caption id="attachment_50134" align="alignright" width="300"]၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာ[/caption] အားလံုး ပါ၀င္ႏုိ္င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ကို က်င္းပဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ က ေတာင္းဆုိမႈေတြ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာ လက္ရွိ အစိုးရကပဲ တတိယသက္တမ္းအတြက္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တပတ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို အတိုိက္အခံက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ နယ္ေျမအားလံုးရဲ႕ တ၀က္မွာပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာရဲ႕ အ၀ါမီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီက ၃ ပံု ၂ ပံုေက်ာ္မွာ အႏိုင္ရခဲ့တယ္ဆုိေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ တရား၀င္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနတာပါ၊ အတုိက္အခံကေတာ့ အစိုးရသစ္ဟာ တရားမ၀င္ရံုမက ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္တဲ့ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္လို႔ စြပ္စဲြလုိက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အစိုးရကလည္း အစိုးရသစ္နဲ႔ အတိုက္အခံတို႔ ခ်က္ခ်င္း ေတြ႔ဆံုၿပီး လြတ္လပ္မွွ်တၿပီး တရား၀င္မႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ကိ္ု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ညႇိႏႈိင္းဖို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာစီနာကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အဆံုးသတ္သြားေစဖို႔ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကိုင္တြယ္သြားမယ္လို႔ သံႏၷိ႒ာန္ ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ အဓိက ႏုိင္ငံျခားေငြ ၀င္တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းကို ထိခုိက္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အဓိကရုဏ္းေတြအတြင္း လူ ၁၅၀ နီးပါးလည္း ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up