လူမ်ဳိးစုနဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စု ခဲြျခားမႈ သေဘာမတူေၾကာင္း ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာထားထုတ္ျပန္

ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ကယန္းအလံုအား သယ္ေဆာင္လာစဥ္
လာမယ့္ မတ္လမွာ ျပည္လံုုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတဲ့ အခါ ကယန္း တုုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုုေတြကုုိ ကယန္းဆုုိတဲ့ နာမည္ကုုိ ျပင္ဆင္ ေကာက္ယူဖုုိ႔ ကယန္း တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။ [caption id="attachment_50104" align="alignnone" width="300"]ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ကယန္းအလံုအား သယ္ေဆာင္လာစဥ္ ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ကယန္းအလံုအား သယ္ေဆာင္လာစဥ္[/caption]အစုုိးရက ထုုတ္ျပန္တဲ့ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး စာရင္းမွာ ကယန္း တုုိင္းရင္းသားေတြကုုိ အဓိက တုုိင္းရင္းသား အုုပ္စုု အျဖစ္ကေန ေဖ်ာက္ၿပီး ကယား မ်ိဳးႏြယ္စုု တခုအျဖစ္ ခ်ိဳးႏွိမ္ ေဖာ္ျပ ထားတယ္လုုိ႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ကယန္း မ်ိဳးႏြယ္စုု ၄ ခုုကုုိ ကယားမ်ိဳး ႏြယ္စုု တခုုစီ အျဖစ္ ခြဲျခမ္း ေဖာ္ျပ ထားတယ္လုုိ႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ ဆုုိပါတယ္။ အလာတူ တျခား တုုိင္းရင္းသား ေတြကလည္း လူမ်ိဳးစုုနဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္စုု အဆင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္မႈ အေပၚ သေဘာမတူ ၾကေၾကာင္း ေျပာဆုုိေန ၾကပါတယ္။ ျပည္လံုုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကုုိ မတ္လ ၃၀ ကေန ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up