ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒသစ္ ေမလတြင္ လႊတ္ေတာ္ တင္မည္

လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒဟာ ေခတ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ေအဒီဘီ) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ဥပေဒ အသစ္ တခု ေရးဆဲြေနၿပီး လာမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလေရာက္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမယ္လို႔ ဒီေန႔မွာ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ADB Bank ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ေခတ္နဲ႔အညီ ျဖစ္လာေစဖို႔ အစိုးရဟာ ေအဒီဘီနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး ၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာကတည္းက ဥပေဒ အသစ္တရပ္ကို ပူးေပါင္းေရးဆဲြေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒမွာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းသြားမယ့္အျပင္ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အဆင္ေျပေျပ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဥပေဒတရပ္ ျဖစ္ေစမယ္လို႔ ပုဂၢလိကက႑ ေျပာင္းလဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

//
More News
Up