ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၉ ဦး မေလးရွားမွ ျပန္ေရာက္ (ဓာတ္ပံု)

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆာဗား ဆာရ၀တ္ျပည္နယ္ရွိ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း ဂိုေထာင္တခုတြင္ ပိတ္မိေနတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာတာကို ျမင္ေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ဖို႔ ပထမဆံုးအသုတ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ညမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၉၈ ဦးထဲက ၆၉ ဦး ျပန္ခဲ့ရၿပီး ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ဒီေန႔ညမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၁ ဦး ျမန္မာျပည္ကို ျပန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု အခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကို မျပန္လိုပဲ မေလးရွားမွာ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ က်န္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၉ ဦးကိုေတာ့ ကုမၸဏီပိုင္ တျခား သေဘၤာက်င္းမွာ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ [gallery ids="49906,49907,49908,49909,49910"]

//
More News
Up