ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့က်ေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ရန္ အစိုးရ အားေပးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပိုမို အားေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ျမင့္မားလာေစဖို႔ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လုိ႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ Poverty2အစိုးရတခုတည္းရဲ႕အားနဲ႔ မလံုေလာက္ဘဲ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အားကိုလည္း ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ရရိွမယ္လို႔ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က ရန္ကုန္မွာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေျပာဆိုလုိက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ အကူအညီေတြကို ရယူၿပီးေတာ့ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အျပင္ လိုအပ္တာ ေတြကို ပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ခြဲကာလစလို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမယ့္ သိသာတဲ့ တိုးတက္မႈက မရရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈလုပ္ငန္းကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔က အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီ၀န္ႀကီးဌာနက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ က႑ႀကီး ၈ ခုအတြက္ focal minister အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းကလည္း ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ဖို႔နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ လူမႈဘ၀ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “အရင္တုန္းက အလုပ္အားလံုးကို အစိုးရက သူလုပ္မွ ျဖစ္မယ္လို႔ စတယ္။ အခု အစိုးရသစ္မွာေတာ့ လုပ္ရင္းနဲ႔ ေျပာင္းသြားတယ္။ အမ်ားပါမွ ရမယ္။ စတက္လာေတာ့ က်ေနာ္တို႔က စဥ္းစားတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေရႊ႕ရမလဲ။ လူမႈလူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူ သန္း ၆၀ ပါမွ ေရႊ႕လို႔ ရမယ္။” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက လာမယ့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ရည္မွန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနက ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္က အခုလို ေျပာပါတယ္။ “ဒီအသစ္ေရးဆဲြတဲ့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမိတ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းေတြ ဖဲြ႔မယ္။ ဖဲြ႔ၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္ေတြ ထပ္ရွာမယ္။ ထပ္ရွာၿပီးေတာ့ လိုအပ္ေနတဲ့ ဧရိယာေတြမွာ အန္ဂ်ီအို၊ စီအက္စ္အိုေတြ အားကို သံုးမယ္၊ အလုပ္ေတြကို စီမံခ်က္အသစ္ေတြ ထပ္ဆဲြမယ္။ ဘယ္လို စီမံခ်က္အသစ္ေတြ ထပ္ဆဲြမလဲဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း ဆိုၿပီးေတာ့ ေက်းရြာတရြာကို သိန္း ၃၀၀ ေလာက္ စရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္။ ၀င္ေငြ တက္ေစမယ့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရး အေျခခံတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဒသလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ စီမံခ်က္ေလးေတြ သူတို႔ ဆဲြၾကလိမ့္မယ္။” ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာဆိုရင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ ၇၅ ဘီလီယံကို ရရိွထားၿပီးေတာ့ တနသၤာရီတိုင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြက ရိွေနလို႔ ပီပီျပင္ျပင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက အခုလို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ “အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမွာ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မလုပ္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိ သြားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အကုန္လံုးက လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနတယ္။ လယ္ယာက႑နဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထဲမွာ ေနျပည္ေတာ္တ၀ိုက္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း က်န္တဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ ရွိေနတဲ့ လယ္ ၁၅ သန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ႏိုင္တာ မေတြ႔ရေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရပိုင္း အေနနဲ႔ ဒါကို အာရုံစိုက္ၿပီး လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုမွာေပါ့။” သန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ျမန္မာလူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။

//
More News
Up