ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဖ်က္သိမ္းေရး ဆႏၵျပ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အစုိးရ ေပၚေပါက္ေရး၊ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အလိုမရွိ အစရွိတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတခုကုိ ဒီေန႔မနက္ ၁၀ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) န႔ဲ ၅၉ (ဃ) ဟာ ျပည္သူလိုလားတဲ့ အရပ္သားအစိုးရ မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ဟန္႔တားထားတဲ့ ဥပဒျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပုဒ္မေတြ ဖ်က္သိိမ္းေပးဖုိ႔ အခုလုိ ဆႏၵျပေနၾကတာပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၅၉ (ဃ) မွာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံမယ့္သူအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စစ္ေရးအျမင္ ရွိရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) မွာ မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိရဲ႕ မိဘတပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိရဲ႕ ဇနီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိရဲ႕ တရား၀င္ သားသမီးတဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိတရား၀င္သားသမီးတဦးဦးရဲ႕ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခားအစုိးရရဲ႕ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ခံယူ ေစာင့္ေရွာက္ ႐ုိေသသူ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတပါးရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတပါးရဲ႕ ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ [gallery ids="49581,49582,49583,49584,49585,49586,49587,49588,49589"]

//
More News
Up