ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဇုန္ခြဲျခားမႈ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သေဘာမတူ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္လုိက္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အဆိုျပဳေျမအသံုးခ်မႈနဲ႔ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ဇုန္ ၁၁ ခု ခဲြျခားသတ္မွတ္တာကို ေဆာက္လုပ္ငန္းေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက လက္မခံဘူးလို႔ အသင္းဥကၠ႒ ဦးသာေဌးက ေျပာပါတယ္။ Yangon_City_Viewေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရံုးမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က လုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းပဲြမွာ သူက ခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္ရဲ႕ ဇုန္ ၁၁ ခု ခဲြျခားမႈ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ရင္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေတြဟာလည္း ဇုန္အလိုက္ ကြာျခားသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ ေျမပိုင္ရွင္ေတြဟာ သူတို႔ပိုင္ေျမေပၚမွာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရေတာ့မွာ မဟုတ္သလို ေဆာင္လုပ္္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း နစ္နာမယ့္အေၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဇုန္ခဲြျခားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြ တင္ျပသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေျမ အသံုးခ်မႈ ဇုန္ခဲြျခားတဲ့ အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္စည္ပင္၊ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေရး အစီအစဥ္ (ဂ်ိဳက္ကာ)နဲ႔ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္း ေရးဆဲြထားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up