သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ ျပည္သူပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ထုတ္ျပန္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူ ပါ၀င္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ဆံုးျဖတ္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္နဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ [caption id="attachment_47770" align="alignright" width="300"]သီလ၀ါ အထူးစီးပှားေရးဇုနျအား ေတွ့ြမင်ရစဉ် သီလ၀ါ အထူးစီးပှားေရးဇုနျအား ေတွ့ြမင်ရစဉ်[/caption]သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ဘက္က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အားလံုးရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အစိုးရ၊ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၉ ခုက ၁ ခုကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ၊ က်န္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ားျပည္သူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရ ထည့္၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြဟာ ေျမတန္ဖိုး စိုက္ထည့္ျခင္းနဲ႔ တြက္ခ်က္မွာ ျဖစ္သလို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၉ ခုကလည္း သီးျခားစီ ျပည္သူေတြကို အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေရာင္းဦးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေရာင္းတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ကိုေတာ့ မေရးဆဲြ မသတ္မွတ္ရေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

//
More News
Up