တယ္လီေနာ့ ေနာက္ထပ္ လူ ၁၅၀ ကို အလုပ္ခန့္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ျမန္မာနိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားတဲ့ ေနာ္ေ၀ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ (ျမန္မာ) ဟာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူေတြထဲက အေယာက္ ၁၅၀ ကို အလုပ္ခန့္အပ္လြွႊာေတြ ေပးပို့ထားျပီး ျဖစ္တယ္လို့ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ [caption id="attachment_47770" align="alignright" width="300"]သီလ၀ါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အား ေတြ့ျမင္ရစဥ္ သီလ၀ါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အား ေတြ့ျမင္ရစဥ္[/caption] ကုမၸဏီအေနနဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန့မွာ ျပုလုပ္တဲ့ Telenor Myanmar Career Seminar မွာ အလုပ္ေလွ်ာက္လြွႊာ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ရ႐ွိခဲ့ျပီး ေလွ်ာက္လြွႊာေပါင္း ၈၀၀ ကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန့ကေန ၈ ရက္ေန့အထိ ေရးေျဖနဲ့ လူေတြ့ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီအထဲကမွ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အေယာက္ ၁၅၀ ကို စာေပးပို့ အေၾကာင္းၾကားျပီး ျဖစ္တယ္လို့ ဆုိပါတယ္။ တယ္လီေနာ(ျမန္မာ)ဟာ ကုမၸဏီတခုလုံးက အေရာင္းနဲ့ ျဖန့္ခ်ိေရးဌာန၊ အုိင္တီဌာန၊ စာရင္းစစ္နဲ့ သုံးစြဲသူ ဆက္ဆံေရး စီမံခန့္ခြဲမႈဌာန အစ႐ွိတဲ့ လုပ္ငန္းဌာနအမ်ိုးမ်ိုးက ရာထူးအဆင့္ အမ်ိုးမ်ိုးအတြက္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေတြ့အၾကုံမ႐ွိေသးတဲ့ ဘြဲ့ရျပီးစနဲ့ ဘြဲ့ၾကိုလူငယ္မ်ား အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းေတြကို ေခၚယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာ (ျမန္မာ) ဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၄ အကုန္အထိ ၀န္ထမ္း ၁ ေထာင္ ေလာက္ ခန့္မယ့္အျပင္ ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္မယ့္ ကုမၸဏီေတြမွာလည္း အလုပ္အကိုင္ ေနာက္ထပ္ ၁ ေထာင္ေလာက္ေခၚယူသြားဦးမယ္လို့ ေၾကညာထားပါတယ္။

//
More News
Up