ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း အမ်ဳိးသမီးအသင္းလုိက္တြင္ ျမန္မာက မေလး႐ွားကုိ အနုိင္ရ

၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွ အားကစားပြဲ အသင္းလိုက္ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ျပိုင္ပြဲမွာ ျမန္မာ အမ်ိုးသမီး အသင္းက မေလး႐ွာအမ်ိုးသမီးအသင္းကုိ အနုိင္ရ႐ွိသြားပါတယ္။ Untitled-1ဒီေန့ ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိနၶိအားကစားကြင္းမွာ ယွဥ္ျပိုင္ကစားခဲ့ၾကတာျဖစ္ျပီး ျမန္မာ အမ်ိုးသမီးအသင္း ၃ သင္းစလံုးက မေလး႐ွားအသင္း ၃သင္းကို အနိုင္ရ႐ွိသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအားကစားနည္းဟာ အသင္းလုိက္ ၃ သင္းစီ ယွဥ္ျပိုင္ရတာျဖစ္ျပီး အသင္း အမ်ားဆံုး နိုင္တဲ့ အသင္းက အနိုင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up