ဒီေန့ ဒီဗြီဘီသတင္းမ်ား

မတည္ေငြမလုိဘဲ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္နုိင္။ သတၱုတြင္း အေၾကြး ပဲရစ္ကလပ္ကုိ ျပန္ဆပ္ရမည္။ လီဆူအမ်ဳိးသားဖြံ့ျဖိုးတုိးတက္ေရးပါတီကုိ ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ျပု။ တနုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေရးကိစၥ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ့မ်ား ေဆြးေနြး။ သိမ္းဆည္းကား ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲက ၈၈ စီး ေလလံတင္မည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ ထူေထာင္ခြင့္က်။ အင္းေလး ဟုိတယ္ဇုန္ တင္ဒါေခၚ။ အမွန္္းတရားမ႐ွိသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေျပာ။ သတၱုတြင္း ေ႐ြွႊလုပ္သားဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ သမၼတကို ေတာင္းဆို။ ခြင့္ျပုခ်က္မရဘဲ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ႐ွိ။ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ အသစ္ျပန္ေရးရန္ လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ တင္ျပ။

More News
Up