အေမရိကန္ ေခ်းေငြတုိးျမွင့္ေရး အတည္ျပုျပီ

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ့ ေခ်းယူနိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေရး ကိစၥေတြ အတြက္ ညိွနိႈင္းထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အေမရိကန္အထက္လြွႊတ္ေတာ္နဲ့ ေအာက္လြွႊတ္ေတာ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန့ က အတည္ျပု ေပးလိုက္ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရဲ့ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းကေန လြတ္ေျမာက္သြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္အရ အစိုးရအေနနဲ့ ေနာက္နွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္အထိ အစိုးရအလုပ္ေတြ လည္ပတ္နိုင္ဖို့ အသံုးစရိတ္ ခ်ေပးဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရအေနနဲ့ ေၾကြးျမီေတြ ျပန္ေပးနိုင္ဖို့ ေခ်းယူနိုင္ ေငြပမာဏကိုလည္း အနည္းဆံုး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္အထိ တိုးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကရက္နဲ့ ရီပက္ဘလီကင္ နွစ္ဘက္စလံုးဟာ မတူကဲြျပားခ်က္ေတြကို ေဘးထားျပီး၊ တိုင္းျပည္အေနနဲ့ ေငြေၾကးကပ္ဆိုးၾကီး မက်ေရာက္ေစဖို့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို့ ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆိုမႈေတြ ႐ွိပါတယ္။ အေမရိကန္ စေတာ့႐ွယ္ယာေဈးကြက္မွာနဲ့ အာ႐ွေဈးကြက္မွာပါ အခုသေဘာတူညီခ်က္ရ ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ွယ္ယာေဈးေတြ ျပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up