နိုင္ငံတကာသံုး မာစတာကတ္ ျပည္တြင္းမွာ ျပုလုပ္နိုင္ျပီ

နိုင္ငံတကာမွာ အသံုးျပုနိုင္တဲ့ Easi Travel Master Card ကို ပထမဦးဆံုးအေနနဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ ျပုလုပ္ အသံုးျပုနုိင္ျပီလို့ သမ၀ါယမဘဏ္လို့ ေခၚတဲ့ စီဘီဘဏ္ရဲ့ ဥကၠ႒ ဦးေဖျမင့္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ ဒီမတိုင္ခင္က နိုင္ငံတကာကတ္ကုိင္ေဆာင္သူေတြ ျပည္တြင္းလာတဲ့အခါ ေငြထုတ္ယူနိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈပဲ ႐ွိခဲ့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြအတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ကတ္ ျပုလုပ္ေပးနုိင္ျခင္း မ႐ွိပါဘူး။ အခု ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြအေနနဲ့ Easi ကတ္ ျပုလုပ္လိုရင္ စီဘီဘဏ္မွာ ေလွ်ာက္လြွႊာေၾကး က်ပ္ ၈၀၀၀ ေပးျပီး ေလွ်ာက္ထားနုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Easi ကတ္ အသံုးျပုသူေတြဟာ လစဥ္ေၾကး အေမရိကန္ ၂ ေဒၚလာ၊ ေငြသား ၁ ၾကိမ္ ထုတ္ယူရင္ ၀န္ေဆာင္ခ ၃ ေဒၚလာနဲ့ ေငြထပ္မံျဖည့္တင္းခအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ ကုန္က်မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ကတ္အသံုးျပုနုိင္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြဟာ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းကေန ေငြေပးေခ်မႈေတြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကတ္ကုိ နုိင္ငံျခား ယူေဆာင္သြားျပီး ေငြကုန္သြားသူေတြအတြက္ ျပည္တြင္းေနသူ တေယာက္ေယာက္က စီဘီဘဏ္မွာ ၀န္ေဆာင္ခေပးျပီး ထပ္မံေငြျဖည့္သြင္းခုိင္းတာလည္း လုပ္လို့ ရတယ္ေၾကာင္း ဦးေဖျမင့္က ႐ွင္းျပပါတယ္။

More News
Up