ဂ်ပန္စစ္သေဘၤာ ၃ စီး ျမန္မာနုိင္ငံ ေရာက္႐ွိ (ဓာတ္ပုံ)

ဂ်ပန္နုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္မွ စစ္သေဘၤာ ၃ စီး သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းကုိ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန့က ေရာက္႐ွိလာပါတယ္။ [album: http://burmese.dvb.no/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Japan Navy/]

More News
Up